עיצוב פנים

 

"ארכיטקטורה היא ביסודו של דבר אמנות של בזבוז המקום העומד לרשותך"

על פי פליפ ג'ונסון
 

לאדריכלות ולעיצוב פנים מקום מרכזי ביצירת עולמנו החזותי – באמצעות דגמים וצורות המשקפים דפוסים תרבותיים וחברתיים, פוליטיים וכלכליים; בעיות סביבתיות ואקלימיות; התנהגות אנושית; צרכים אנושיים.

המעצב חוקר נושא, מזהה בעיה, מגדירהּ ומנתחה. כדי לגבש פתרון עיצובי ואסתטי לבעיה משתמש המעצב בכלים המקצועיים שברשותו, בחומרים ובטכנולוגיה שלהם, בתכנים העיצוביים למיניהם ובהשקפת עולמו.

הלימודים בעיצוב פנים משקפים גישה של מכלול תִּכנוּנִי המתבטא בקשר שבין פרוגרמה, רעיון ופתרון – לדרך הביטוי שלהם בצורה ובחומר. בקורסים נלמדות הדרכים השונות להתמודדות עם בחינת מרכיבי הסביבה הבנויה, עיצוב חללים פנימיים ודקורציה, יחד עם השיקולים הכרוכים בעיצוב, התנסות מעשית בסטודיו, התנסות בניתוח בעיות ופיתוח רעיונות עיצוביים לפתירתן, פיתוח יכולת הביטוי האישי, והבנת הרקע ההיסטורי, העיצובי, החברתי והטכני.

 


עיצוב פנים
 

עיצוב פנים (מועד פברואר)