מורשה נגישות

 

נגישות היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, לרבות אנשים שהיכולות שלהם באחד מתחומים אלה נמוכות עד כדי לקוית. הנגישות היא תת-תחום של השמישות-התחום העוסק בהתאמת המערכת לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר (ויקיפדיה).

 


 

מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)