התכנית ללימודי חינוך

ראש התכנית: ד"ר ארז פורת

בלימודי החינוך במרכז האקדמי מתקיים שילוב הדוק בין ההתמחות העיצובית לבין ההתמחות בחינוך ובהוראה והוא חלק מייחודו של המקום. תעודת ההוראה מעניקה לבוגרים אפשרות תעסוקה נוספת בעתיד, ויכולת להשפיע על החברה המשתנה ועל דור המעצבים הבא. תכנית הלימודים המכשירה מעצב-אמן-מורה, מקנה ידע בתחומי מדעי החברה והרוח, שיטות מחקר וכישורי הנחייה והוראה מפי צוות מרצים מיומן מתחומי החברה, האמנות והיצירה.
 

ייחודיות התוכנית

ייחודיות התוכנית הינה בשילוב ההדוק בין ההתמחות העיצובית לבין ההתמחות בחינוך ובהוראה.
תוכנית הלימודים מקנה ידע בתחומי מדעי החברה, שיטות מחקר, לימודי פדגוגיה וכישורי הנחייה והוראה.
תוכנית מלמד צוות מרצים מיומן מתחומי החינוך והחברה, האמנות והיצירה.
הקורסים בלימודי חינוך מהווים תוספת מעשירה ותומכת ללימודי ההתמחות, ותעודת ההוראה מזמנת לבוגרים אפשרות תעסוקה נוספת, ויכולת להשפיע על החברה המשתנה ועל דור המעצבים הבא.

 

מטרות התכנית

במציאות העכשווית, בה ביה"ס אינו עוד מקור הידע העיקרי של התלמיד, נדרשת הגדרה חדשה למושגים כגון: חינוך, הוראה ומקומו של בית-הספר במציאות המשתנה.
בוגר המכללה - מעצב שהוא מורה – יוכל להקנות לתלמידיו ערכים תרבותיים ותקשורתיים, מעורבות בקהילה ופיתוח אחריות חברתית ואתית. כמו כן, יוכל לתרום למסגרת החינוכית אמצעי הוראה מגוונים ומעודכנים בתחום המולטימדיה והתקשורת החזותית תוך הדגשת הפן האסתטי. בוגר המכללה יוכל להנחיל למערכת החינוך הרגלי למידה בסביבה דיגיטלית, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, בטכנולוגיות תקשוב אינטראקטיביות ובדרכי הוראה אלטרנטיביות.

תוכנית הלימודים:

לימודי החינוך הינם בהיקף מצומצם וממוקד המתמקד בליבה החיונית בלבד:

מדעי החברה הכוללים פסיכולוגיה, פילוסופיה וסוציולוגיה ; שיטות מחקר המאפשרות לסטודנט לחקור את העשייה המקצועית שלו
ולימודי פדגוגיה והתנסות בהוראה שמקנים מיומנויות בתחום ההנחיה וההדרכה ומחזקים את הכישורים "לעמוד מול קהל".

בשנה הרביעית ללימודיהם כותבים הסטודנטים סמינריון בחינוך בנושאים שמשלבים תרבות, חברה ותקשורת.   
הסטודנטים מתנסים בהוראה בבתי ספר לאמנויות, משלבים התנדבות במקומות רבים בעיר, וחלקם מנחים אוכלוסיות מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים בקהילה. במסגרות אלה נחשפים הסטודנטים לאמנות ככלי טיפולי, ואף מתנסים בהוראה בהקשרים טיפוליים.

 

תכנית הלימודים בפריסה לפי שנים

 

 

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020